Huis Heemse

Huis van Scheffer aan de Scholtensdijk ca 1925

Uit de verhalen van oma Scheffer heb ik begrepen dat Herman graag wilde trouwen, maar de voorwaarde die oma daaraan verbond was: eerst een huis. Die vraag is natuurlijk thuis bij opa Herman aan de orde gekomen. Een schoonzuster van opa’s broer Johannes, Gerritdina Kleijan, is getrouwd met Gerhardus Gerrits (Graats). Zij wonen op het oude erve ’t Warminks of Geerts.

Erve ’t Warmink of Geerts Heemse aan de Scholtensdijk

Tegenover het oude erve ligt een zandgat, vroeger gebruikt om zand op de vloer te strooien of voor in de stal. Is in onbruik geraakt en heeft geen bestemming meer. De eigenaren zijn wel bereid het te verkopen en zo geschiedt.

Hulpkaart 1913
tegenover Geerts (6652) tussen 6650 en 6651 perceel 1268 ligt het zandgat

Op de detailkaart is linksonder het Witte kerkje (6649) en het huis bij 6650 de boerderij van Dorgelo. Het puntstukje 1268 is het perceel dat door Herman Scheffer is gekocht en waarvoor in 1920 een bouwvergunning werd verleend. 6653 is het Luggers. Op het grote blad rechts bij de gracht Huize Heemse.

In 1920 heeft opa Herman Scheffer een huis gebouwd aan de Scholtensdijk.
Boerderij van Dorgelo

Tegenover het huis is het nog weiland met afrastering van palen. In 1936 is daar het huis ‘den Goaren’ van de familie Blok gebouwd.

Den Goaren 1936 van familie Blok Scholtensdijk 19. Links achtergevel Geerts

Een vaste aanstelling aan de school in Heemse (landbouwschool op de Brink) deed het echtpaar Blok besluiten om een eigen woning te laten bouwen. Ze konden van Gerrit Jan van der Veen, Berend Jan Gerrits, Jan Gerrits en Gerrit Jan Kleefman een stuk grond kopen aan de weg van Heemse naar Mariënberg, de huidige Scholtensdijk, naast de bakkerij van Pullen.

Scholtensdijk Heemse

In 1938 is er tussen het huis van Scheffer en de boerderij van Dorgelo een dubbel woonhuis gebouwd, voor Dorgelo en Kerkdijk.

Hulpkaart 1962 7409 dubbel woonhuis Kerkdijk-Dorgelo en 7410 Scheffer
Scholtensdijk met ’t Geerts en rechts huis van Scheffer