Gezin Scheffer-Vugteveen

kinderen Scheffer – Vugteveen met partner

Frans Heinrich de oudste heeft lang thuis meegewerkt na het overlijden van zijn vader. Hij was schilder. Hij is in 1901 getrouwd met Gerridina Johanna Brand. Zij was eerder getrouwd geweest met Gerrit Bosch en zij hadden een zoon Roelof, later eigenaar van de zaak met de handelsnaam “Roel’f Bosch” aan het Oosteinde in Hardenberg.

gezin Frans Heinrich Scheffer en Gerridina Johanna Brand

Het gezin van Frans Hendrik Scheffer is begonnen in Heemse met een schilderszaak, daar zijn ook hun kinderen geboren, en na verloop van tijd in Coevorden terecht gekomen.

gezin Hendrik Bernhard Scheffer en Johanna Brand

Ook Hendrik Berhard was schilder, hij trouwde in 1904 met Johanna Brand, een zuster van Gerridina Johanna Brand.

Sallands Volksblad 1904 17 juni: Advertentie. H.B. Scheffer, schilder Hardenberg, ten huize van G. Brand, beveelt zich beleefdelijk aan voor alle voorkomende werkzaamheden wat tot zijn vak behoort. Tevens verkrijgbaar alle soorten droge en klaargemaakte verf, glas en behangselpapier. en 24-03-1905 Advertentie. H.B. Scheffer, mr. schilder, Hardenberg (ten huize van G. Brand). 1922 Advertentie. In den nieuwen winkel van H.B. Scheffer te Hardenberg ook steeds voorradig: alle soorten zwilk, cocoslooper en tapijt in verschillende maten. Tevens vele drogistartikelen, poetsartikelen, lederapparatuur, wagensmeer enz. Steeds groote voorraad klompen.

Hun kinderen Gerrit, Alberdina en Herman Hendrik zijn ongetrouwd gebleven en runden een schilderszaak vanuit de Voorstraat in Hardenberg.

Voorstraat Hardenberg 1966 winkel met Flexa was van Scheffer
gezin van Jesina Hendrika Scheffer

Het gezin van Jesina Hendrika Scheffer met Jan Willem Bosch woonde in Delden. Hij was timmerman.

gezin van Jennigje Scheffer met Zwier Kampman

Het gezin van Jennigje Scheffer met Zwier Kampman woonde in Ommen. Zwier was gemeentebode: Op ruim 87-jarige leeftijd is alhier overleden de heer Zwier Kampman, in leven concierge-bode bij de gemeente. Op 1 april 1899 kwam de overledende in dienst der gemeente, een poos later werd hij benoemd tot brugwachter. Op 1 juni 1920 kreeg hij eervol ontslag als zodanig en werd hij benoemd tot concierge-bode. Op 1 maart 1939 werd hem wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag verleend en ontving hij de zilveren medaille behorende bij de Orde van Oranje Nassau. De overledene was een zeer geziene figuur in Ommen en stond bekend om zijn hulpvaardigheid.

gezin van Hermina Alberdina Scheffer met Hermannus ter Welle

Het gezin van Hermina Alberdina Scheffer en Hermannus ter Welle woonde in Hengelo.

gezin Johannes Lucas Scheffer met Willemina Johanna Kleijan

Johannes Lucas Scheffer trouwde met Willemina Johanna Kleijan, ze zijn eerst gestart met een schildersbedrijf vanuit het ouderlijk huis in Heemse, zijn broer Herman Hendrik was een aantal jaren bij hem in loondienst. adv Sallands Volksblad 1907

Overzicht van alle winkeliers en neringdoenden in Stad en Ambt Hardenberg die zich genoodzaakt zien om Duits geld vanaf 1 januari 1908 de Mark aan te nemen tegen 59 cent: H.B. Scheffer, J.L. Scheffer, 04-01-1918: Drogistartikelen verkrijgbaar bij J.L. Scheffer, Heemse. Druivenborsthoning, Russische Kamferspiritus, Kalongzalf, Hoffmandruppels, Wormflikjes, Urbanuspillen, Carbolwater.

In 1927 zijn ze naar Utrecht vertrokken.

gezin Johannes Lucas Scheffer
gezin van Jesina Hermina Scheffer met Tjitze Atze Steenstra
gezin van Tjitze Atze Steenstra met Jesina Hermina Scheffer

Het gezin Steenstra – Scheffer had een groentezaak in Baarn.

gezin van Alberdina Hermanna Scheffer met Pieter Grootveld

Het gezin van Alberdina Hermanna Scheffer met Pieter Grootveld woonde in Hilversum.

gezin van Hermanna Hendrika Scheffer met Dirk Johannes van Keulen
Dirk van Keulen met Hermanna Hendrika Scheffer

Het gezin van Hermanna Hendrika Scheffer woonde in Hengelo. Na het overlijden van Hermanna Hendrika is Dirk weer getrouwd met Els Egberts. Zij kwamen regelmatig bij oma Scheffer in Heemse op bezoek, als oom Dirk en tante Els in de tijd dat ik in Heemse woonde. Dirk is 96 jaar geworden en daarmee de oudste van de kinderen en aangetrouwden.

gezin van Herman Hendrik Scheffer met Eelkje Boersma

Het verhaal van Herman Hendrik Scheffer met Eelkje Boersma komt in het volgende deel.