Gezin Steven Boersma

Steven Roelofs Boersma, geboren 21 maart 1857 te Kollumerzwaag, en
Trijntje Durks van der Zwaag, geboren 18 oktober 1867 te Wouterswoude,
trouwen op 11 mei 1888 te Dantumadeel, met toestemming van hun ouders.
Steven heeft als beroep opgegeven koemelker en later landbouwer.
Ze wonen in Oenkerk buiten vanaf mei 1888 en daar wordt hun dochter Eelkje geboren op 29 juni 1890.
bevolking 1859 Boersma – de Meer en kind Steven Kollumerzwaag
Bevolking Oenkerk 1880-1889
detail Oenkerk bevolking
Hun zoon Dirk is in Oenkerk geboren op 10 september 1891.
Daarna is het gezin verhuisd naar Garijp nr 250 met als beroep van Steven winkelier.
Ook hun zoon Roelof Hart is daar geboren op 28 december 1894.
Na verloop van tijd zijn ze vertrokken naar Suameer, Steven nog steeds als winkelier.
Bevolking Garijp 1890-1899
detail Garijp bevolking
detail Suameer bevolking
Van Suameer is het gezin vertrokken naar Hoogvliet in Bergum.
Hun zoon Pieter is daar op 9 september 1898 geboren.
Vader Steven staat dan als koopman genoteerd.
Op 9 mei 1899 vertrekken ze naar Visvliet.
detail Bergum bevolking
Op 12 mei 1900 worden ze genoteerd als inwoner van Bergum 707 buiten.
Komende van Grijpskerk, beroep koopman.
Hier wordt hun dochter Dieuwke geboren op 26 april 1902.
Ook dochter Hiltje, geboren 16 november 1903, echter al overleden na acht weken
op 11 januari 1904.
Het gezin vertrekt vervolgens op 18 november 1904 naar Akkerwoude, gemeente Dantumadeel.
In Akkerwoude wordt hun jongste dochter geboren, weer een Hiltje,
geboren op 1 september 1907.
Vanuit Akkerwoude volgt dochter Eelkje de normaallessen in Dokkum.
Een afstand van ca 6 km die ze meestal lopend aflegt om de paar centen uit te sparen die vervoer met de paardetram zou kosten, ze kocht er liever boeken voor.
Eelkje werd onderwijzeres in Betterwird, tot 1914 toen ze werd aangenomen in Hardenberg.
School Betterwird ca 1914
Normaalschool Dokkum
Eelkje Boersma ca 1910 Dokkum
Schoolnieuws 02-04-1914
Foto dateert uit 1920 en is gemaakt ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de christelijke lagere school.
Vlnr Onderwijzer Jan Klooster (pet), Juf Peltjes, Onderwijzer Klaas Jongsma, Onderwijzer Schippers, Juf Boersma,
Juf Meilink en Onderwijzer Kramer.
Hoe lang Steven en Trijntje met hun kinderen  in Akkerwoude hebben gewoond is niet duidelijk. In 1909 werd er een lening afgesloten wonende te Akkerwoude.
Op 24 januari 1912 wordt een huis verkocht te Akkerwoude voor fl 300,00.
De volgende vermelding is het huwelijk van Dirk Boersma met Trijntje van Netten op 14 november 1917 te Rotterdam.
Uit verhalen weet ik dat het gezin een aantal jaren in Rotterdam heeft gewoond.
Dirk heeft daar gestudeerd aan de universiteit.
Ook Pieter Boersma, met Wilhemina Hoogesteger op 8 juli 1925 (wonende alhier = R'dam)
en Dieuwke Boersma, met Klaas Vos op 23 mei 1928 (wonende alhier = R'dam)
zijn in Rotterdam getrouwd.
De eerstvolgende vermelding van woonplaats is 1928 met de verhuizing naar Hardenberg, waar hun dochter Eelkje woont.
Gezinskaart vermeldt 30 oktober 1928 de Brink te Heemse op A 28
huwelijk Dieuwke 23-05-1928 vermeldt: ouders bruid wonende alhier, dat wil zeggen Rotterdam
huwelijksakte 08-07-1925 vermeldt: ouders bruidegom wonende alhier, dat is Rotterdam

Hun zoon Roelof Hart Boersma is getrouwd met Elisabeth Meulenbelt op 9 juni 1921 te Bergum, ouders bruidegom wonende te Veenwouden.

huwelijksakte 09-06-1921, ouders bruidegom wonende te Veenwouden (gem Dantumadeel)
Huwelijk Eelkje Boersma met Herman Hendrik Scheffer op 11-11-1920, ouders bruid wonende te Dantumadeel.
Over de periode in Hardenberg en Heemse meer in het vervolg.