Gezin Scheffer-Boersma

geboorte van Herman Hendrik Scheffer 6 juni 1892 Heemse

Kind Herman Hendrik Scheffer Geslacht Man
Vader Herman Hendrik Scheffer Beroep Schilder Leeftijd 54 Moeder Alberdina Vugteveen
Gebeurtenis Geboorte Datum 06-06-1892 Gebeurtenisplaats Heemse (Hardenberg, Ambt)
Documenttype BS Geboorte Aktenummer 123 Registratiedatum 07-06-1892
Akteplaats Hardenberg, Ambt Collectie Ambt Hardenberg, registers van geboorten

Toen Herman Hendrik Scheffer 3 jaar was is zijn vader overleden, hij groeide op in een groot gezin, moeder Alberdina met 10 kinderen. De oudste broers waren schilder en zij hebben het bedrijf voortgezet vanuit de Hessenweg in Heemse. Kerkelijk een gemengd gezin, de jongens Hervormd en de meisjes Gereformeerd, de kleine Hermen Hendrik ging met moeder mee, omdat hij zo slecht stil kon zitten tijdens de diensten, die toen lang en saai waren, hij werd en bleef Gereformeerd. Ook Herman werd schilder net als vader en broers.

Heemse ca 1900, bij het tramstation woonden de Scheffers, plaats van beide kerken omcirkeld
Twentse Schildersschool 1913-1914
vlnr knecht Gerrit, Hendrik Bernhard en Herman Hendrik Scheffer

Op de foto Herman met broer Hendrik en knecht Gerrit, waar ik geen verdere gegevens van heb. Er zijn ook een paar foto’s als militair, ook daar heb ik geen details van kunnen vinden.

Herman Hendrik Scheffer 2e van rechts
Herman Hendrik Scheffer rechts achter

Herman Hendrik Scheffer is in dienst gegaan in de tijd van de crisis rond Troelstra heb ik uit verhalen opgemaakt, de tweede foto lijkt me van later datum.

ondertrouw
huwelijksafkondiging 29-10-1920
extract geboorte akte Eelkje Boersma
huwelijk Herman Hendrik Scheffer met Eelkje Boersma 11-11-1920
Kind: Eelkje Boersma Geslacht: Vrouw Geboortedatum: zondag 29 juni 1890
Vader: Steven Boersma Moeder: Trijntje van der Zwaag Gebeurtenis: Geboorte Datum: zondag 29 juni 1890
Gebeurtenisplaats: Tietjerksteradeel Aktenummer: 219 Registratiedatum: 30 juni 1890 Akteplaats: Tietjerksteradeel
Collectie: Bron: boek, Periode: 1890 Boek: Geboorteregister 1890

Eelkje is geboren in Friesland, Tietjerksteradeel . Ze greep iedere gelegenheid aan om haar moedertaal te spreken, de taal van heit en mem. Meer over het gezin en haar jeugd in het volgende deel.

Eelkje Boersma kwam in 1914 naar Hardenberg als onderwijzeres aan de Chr Lagere School en woonde de eerste jaren in de kost bij de fam. Middendorp aan de Vecht tegenover Wamelink, bij de brug.

rechts Middendorp
schoolnieuws E Boersma 02-04-1914
klassefoto Betterwird voor 1914

Herman wilde graag trouwen, maar ze hadden geen huis. Eelkje stuurde hem op pad met de boodschap een huis of stukje grond te gaan kopen. Via haar contacten hoorde zij dat in Heemse tegenover ‘het Geerts’ een stuk grond te koop was. Het perceel was gebruik als zandafgraving voor wit zand voor de bouw of als strooizand in huis. De familie Gerrits was wel genegen de grond te verkopen en zo geschiedde.

1913 kadaster hulpkaart detail perceel 1268 tegenover ’t Geerts was een zandgat
links onder NH Kerk (witte kerkje) rechts midden Geref Kerk

In 1920 is er een bouwvergunning verleend voor wat later Scholtensdijk 32 werd. De Scholtensdijk was nog ‘leeg’ vanaf de Herv Kerk alleen de boerderij van Dogelo en verderop ’t Luggers. Je keek nog over het weiland op de Geref. kerk. In 1934 is de bakkerij van Pullen gebouwd, in 1936 is het landhuis van Blok gebouwd, in 1939 de dubbele woning van Dorgelo-Kerkdijk.

Heemse A110 ca 1930, nog met schuur en boerderij van Dorgelo met oa Beppe op het bankje
Heemse A110
hulpkaart 1940 – 7410 = Scheffer, 7409 = Dorgelo-Kerkdijk
NB er gaat een tipje van perceel Scheffer af om uitgang Dorgelo mogelijk te maken
Weidebuurt vanuit toren Herv. Kerk. links midden huis Scheffer rechte Geref. Kerk
geboortekaartje Alberdina Scheffer
1922 benoeming school Bruchterveld

Het waren economisch gezien zware jaren na 1920 en oma Scheffer, bekender als juffrouw Scheffer, heeft haar beroep van onderwijzeres na haar huwelijk weer op kunnen pakken, nu in Bruchterveld. Dat Heeft ze tot haar pensionering gedaan, ze fietste elke dag naar Bruchterveld, 3,5 keer de wereld rond!

gezin Scheffer – Boersma ca 1925

Opa Herman werkte bij zijn broer Johannes als schildersknecht, het ging niet zo goed met het bedrijf en in 1927 dreigde een faillissement. Opa dreigde het huis kwijt te raken, maar dankzij goede contacten met wethouder Oostenbrink kon een regeling worden getroffen, wel kwam er een hypotheek op het huis, maar de dreigende verkoop was van de baan. Opa is toen voor zichzelf begonnen heeft de jaren daarna regelmatig geadverteerd voor personeel.

1936
1938

Herman Hendrik was kerkelijk actief, als organist, als diaken, was lid van de muziekvereniging in Heemse en zat daar in het bestuur, was bestuurslid van de AR- kiesvereniging.

muziek Heemse midden met hoed Hermen Hendrik Scheffer
1932
Team Bruchterveld
Eelkje Scheffer-Boersma
45 jarige en 12 1/2 jarige echtvereeniging 1933

Opa Herman was niet sterk qua gezondheid, hij is diverse malen opgenomen in het ziekenhuis in Utrecht omdat hij problemen had met zijn ogen. Toch heeft hij het werk als schilder door kunnen zetten, met inzet van dochter Alberdina en met hulp van schildersknechten. In de oorlogsjaren had hij nauw contact met Ds Slomp, Frits de zwerver, maar details daarover heb ik niet. Ds Slomp had een schuilplaats in de toren van de Geref kerk, opa was organist in die kerk dat kwam goed van pas, maar nogmaals, er werd nooit over gesproken. Op 7 april 1945 bewaakte hij als lid van de O.D. (Orde Dienst) de stuw in de Vecht bij Hardenberg, toen nog de enige verbinding tussen Hardenberg en Heemse. Daar werd hij, samen met Pieter Arends, overvallen door Duitse soldaten. Herman Hendrik werd door een dodelijk schot getroffen en overleed ter plekke.

– Heemse. Bij de dagen der bevrijding is de heer H. Scheffer door een doodelijk schot getroffen. Hij, die bij hem was, de heer Arends, onderwijzer aan de M.U.L.O. te Hardenberg, is gewond geworden. Gisteren, op zijn 27en verjaardag, is ook hij in het ziekenhuis overleden.
Sallands Volksblad 1945.

– Sallands Volksblad 1946-04-26 Ingezonden.
Alhier heeft zich een comité gevormd uit alle verenigingen in Hardenberg en omgeving, dat zich ten doel stelt de nagedachtenis van Prenger, Bolks, Scheffer en Arends, die door de Duitschers werden gefusilleerd of op een andere wijze om het leven werden gebracht, te eren door het plaatsen van een grafsteen op de graven van Prenger en Bolks.
Op het graf van Scheffer is reeds een steen aanwezig. Aangezien Arends te Apeldoorn is ter aarde besteld, zal de aanbieding van een grafsteen aldaar plaats hebben. Bedoelde aanbieding van de grafstenen aan de respectievelijke families zal plaats vinden aan den vooravond van den plechtigen herdenkingsdag van de bevrijding, en wel op vrijdag 3 mei a.s. op het oude kerkhof te Hardenberg om 5 uur n.m. en op het kerkhof te Heemse om 6.30 n.m. Tevens zal alsdan op het eerstgenoemde kerkhof een krans worden gelegd op de graven der geallieerde piloten en op het kerkhof te Heemse op het graf van Scheffer. Het uitvoerend comité.

detail herdenking 1946 kranslegging
kranslegging 1946 midden Eelkje Scheffer-Boersma en Alberdina Scheffer
graf van HH Scheffer en E Boersma

Na een aantal jaren heeft oma Scheffer een nieuwe grafsteen laten plaatsen.

Overledene: Herman Hendrik Scheffer Geslacht: Man Geboorteplaats: Hardenberg, Ambt Leeftijd: 52
Beroep: Schilder Relatie: Eelkje Boersma Relatiesoort: Partner Vader: Herman Hendrik Scheffer
Moeder: Alberdina Vugteveen Gebeurtenis: Overlijden Datum: zaterdag 7 april 1945 Gebeurtenisplaats: Hardenberg
Documenttype: BS Overlijden Aktenummer: 78 Registratiedatum: 19 april 1945 Akteplaats: Hardenberg
dank advertentie
Vermelding in herinneringsboek Tweede Kamer pag 617