Gezin Pake & Beppe Heemse

In het vorige deel is te vinden dat Pake & Beppe Boersma vanuit Rotterdam naar de Brink in Hardenberg zijn verhuisd. Huisnummer A 28.
Het huis aan de Brink was oud en slecht geïsoleerd.
Hoe lang ze op de Brink hebben gewoond heb ik niet kunnen achterhalen.
Na verloop van tijd zijn ze verhuisd naar Heemse en bij hun dochter Eelkje in gaan wonen.
Het oude huis aan de Brink is gesloopt en er is een nieuwe dubbele woning voor in de plaats gekomen.
De Brink bij Hardenberg
Gezin Dirk Boersma – van Netten Steenwijk
Overledene Dirk Boersma Beroep opzichter veeartsenijkundigendienst
Geboorteplaats Oenkerk (Tietjerksteradeel) Leeftijd 43
Vader Steven Boersma Moeder Trijntje Dirks van der Zwaag Partner Trijntje van Netten Gebeurtenis Overlijden Datum 19-10-1934 Gebeurtenisplaats Steenwijk
Sallands Volksblad:
overleden in Steenwijk, Dirk Boersma, echtgenoot van Tr. Van Netten, 43 jaar. Fam. S. Boersma en fam. H.H. Scheffer. 19-10-1934
Het overlijden van zoon Dirk was een zware slag voor het gezin van Pake en Beppe.
Trijntje van Netten bleef achter met 9 kinderen, de jongste was slechts een paar maanden oud.
Pake en Beppe hadden bijna geen inkomsten, er was nog geen AOW en de boekverkoop (colportage) zal niet veel opgebracht hebben. De inwoning bij Eelkje zal ook in dat opzicht welkom geweest zijn.
Links Beppe op het bankje naast het huis in Heemse
Pake & Beppe naast huis Heemse
Pieter en Roelof Boersma
Gezin van Pake en Beppe
Verdere gegevens van het gezin zie 
https://schansen.nl/genealogy/familygroup.php?familyID=F34&tree=Ram

In het volgende deel de kwartierstaten van de voorouders van Steven Boersma en Trijntje van der Zwaag